SŁATREX - Geodezja i Projekty
SŁATREX - Geodezja i Projekty O firmieAktualnościOfertaReferencjeKontaktFormularz zapytaniaLinki
Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą, lub chcecie uzyskać dodatkowe informacje na temat działalności firmy "SŁATREX", prosimy o skorzystanie z formularza zapytania.

formularz zapytania

ostatnia aktualizacja: 06.05.2019
Oferta firmy z zakresu usług geodezyjno-kartograficznych przedstawia się następująco:
 1. Sporządzenie materiałów geodezyjnych do celów prawnych:
  • wyciąg z wykazu zmian gruntowych wraz z opisem i mapą
   (cel usługi: otwarcie księgi wieczystej, sprzedaż części nieruchomości, założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej)
  • dodatek do księgi parcel
   (cel usługi: zaktualizowanie działu I księgi wieczystej - "Oznaczenie nieruchomości", tj. położenia działki, jej numeru geodezyjnego, powierzchni
   i sposobu korzystania)
  • opis nieruchomości
   (cel usługi: ujawnienie budynku w księdze wieczystej)

 2. Wznowienie znaków granicznych, w tym rozgraniczenie nieruchomości
  (cel usługi: terenowe zastabilizowanie znaków granicznych i sporządzenie odpowiednich dokumentów prawnych)

 3. Podział nieruchomości, obejmujący:
  • opracowanie wstępnego projektu podziału
   (cel usługi: opracowanie koncepcji podziału nieruchomości w świetle obowiązujących przepisów prawa)
  • wykonanie ostatecznego projektu podziału
   (cel usługi: realizacja w terenie wstępnego projektu podziału, poprzez zastabilizowanie nowych granic działek i sporządzenie odpowiednich dokumentów do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości)

 4. Aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych
  (cel usługi: przygotowanie podkładu mapowego, spełniającego wymagania odpowiednich przepisów prawnych jako niezbędnego elementu dla prac projektowych, na przykład sporządzenia projektu budowlanego m.in. budynku mieszkalnego, sieci wodno-kanalizacyjnej lub innej inwestycji wymagającej opracowania projektu na zaktualizowanym podkładzie mapowym)

  Firma "SŁATREX" odstąpiła od wykonywania mapy do celów projektowych w wersji tradycyjnej (kreślonej). Każda mapa do celów projektowych wykonywana jest
  w wersji nowoczesnej - wektorowej i na życzenie klienta, oprócz obowiązkowej wersji papierowej, jest przekazywana w wersji elektronicznej.

 5. Wytyczenie obiektów budowlanych
  (cel usługi: zamarkowanie palami realizowanej inwestycji budowlanej (budynku / budowli, sieci uzbrojenia terenu i innej) zgodnie z jej projektem)

 6. Pomiar powykonawczy lub uzupełniający budowli inżynierskich
  (cel usługi: pomiar inwestycji budowlanej wg faktycznego stanu w terenie, naniesienie jej na mapę zasadniczą, stwierdzenie zgodności zrealizowanej inwestycji
  z projektem, wykonanie materiałów powykonawczych dla zamawiającego
  do uzyskania odbiorów budowlanych):
  • obiektu budowlanego (budynku, budowli lub innej inwestycji budowlanej)
  • sieci uzbrojenia terenu (wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej itd.)

 7. Pomiar pionowości obiektów wysmukłych
  (cel usługi: określenie wektorów przesunięcia bądĽ skręcenia mierzonych obiektów, sporządzenie dokumentacji obrazującej wyniki pomiarów)

 8. Pomiar obiektów niedostępnych
  (cel usługi: różnego rodzaju analizy inwestorskie)

 9. Zakładanie i modernizacja ewidencji gruntów i budynków
  (cel usługi: utrzymywanie w aktualności ewidencji gruntów i budynków, ustawowo nałożony na służby geodezyjne)

 10. Pomiary geodezyjne metodą Globalnego Pozycjonowania ang. Global Positioning System (GPS)
  (cel usługi: pomiar obiektów wielkoprzestrzennych takich jak hałdy, składowiska materiałów itp., wielkopowierzchniowych lub długoliniowych)

 11. Prace geodezyjne wg zamówień nietypowych

O firmie   |   Aktualności   |   Oferta   |   Referencje i zrealizowane zamówienia   |   Kontakt   |   Formularz zapytania   |   Linki
Copyright by Przedsiębiorstwo Handlowo-Us
Wszystkie prawa zastrzeżone

ługowe "SŁATREX" Beata Byczewska created by silnet.pl