SŁATREX - Geodezja i Projekty
SŁATREX - Geodezja i Projekty O firmieAktualnościOfertaReferencjeKontaktFormularz zapytaniaLinki
P. H. U. "SŁATREX"
Beata Byczewska


41-808 Zabrze
ul. T. Jabłońskiego 79
GSM: 601 494 070
GSM: 605 472 833
ostatnia aktualizacja: 06.05.2019
Cennik usług geodezyjnych ...
2013-12-01 00:00

Szukasz rzetelnego geodety działającego na terenie m. Ruda Śląska?
A może zależy Ci na optymalizacji kosztów zleconych usług? ...
Zapoznaj się z naszą ofertą 
i poniższym cennikiem, gdyż dobrze trafiłeś :-)

* GEODEZYJNE POMIARY POWYKONAWCZE *

1.1 Cena pomiaru powykonawczego nowego budynku i przyłączy (o dł. do 30 m b.) do niego:
- za pierwszy budynek na działce ..........
700,- zł
- za każdy następny budynek na działce ..........
200,- zł
- za każde przyłącze do budynku .......... 8
0,- zł
- za sporządzenie karty inwentaryzacyjnej studzienki kanalizacyjnej .......... 200,- zł
1.2 Cena pomiaru powykonawczego przyłączy (o dł. do 30 m b.) do istniejącego budynku:
- za pierwsze przyłącze do budynku .......... 400,- zł
- za każde następne przyłącze do budynku .......... 80,- zł
- za sporządzenie karty inwentaryzacyjnej studzienki kanalizacyjnej .......... 200,- zł

* AKTUALIZACJA MAPY ZASADNICZEJ DO CELÓW PROJEKTOWYCH *

2.1 Opcja-> Cena wykonania wywiadu w instytucji branżowej:
- za każdą branżę .......... 100,- zł
2.2 Cena wykonania mapy o treści S+U+W+E (Sytuacja + Uzbrojenie + Wysokości + Ewidencja gruntów) do celów projektowych (do 30% zmian w stosunku do aktualizowanej mapy):
- do 0,5 ha aktualizowanego obszaru .......... 600,- zł
- do 1,0 ha aktualizowanego obszaru .......... 1100,- zł
- do 1,5 ha aktualizowanego obszaru .......... 1400,- zł
2.3 Opcja-> Opracowanie mapy jw. w wersji wektorowej i zapisanie jej na płycie CD w formatach zgodnych z AutoCAD (DXF) oraz Adobe Reader (PDF):
- za pierwszą płytę CD .......... 150,- zł
- za każdą następną płytę CD .......... 5,- zł
2.4 Opcja-> Cena wykonania pomiaru inwentaryzacyjnego studzienki kanalizacyjnej dla potrzeb projektowania:
- inwentaryzacja 1 studzienki bez sporządzenia dla niej karty .......... 80,- zł
- inwentaryzacja 1 studzienki wraz ze
sporządzeniem dla niej karty .......... 200,- zł

* WZNOWIENIE GRANIC NIERUCHOMOŚCI / GEODEZYJNY PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI *

3.1 Cena opracowania wstępnego projektu podziału nieruchomości:
- do 3 pierwszych nowych działek .......... 6
00,- zł
- za każdą następną nową działkę .......... 50,- zł
3.2
Cena wykonania wznowienia granic nieruchomości:
- do 3 pierwszych wznawianych punktów granicznych .......... 14
00,- zł
- za każdy następny wznawiany punkt graniczny .......... 3
00,- zł
3.3 Cena wykonania ostatecznego podziału nieruchomości:
- dla 2 pierwszych nowych działek, których łączna powierzchnia nie przekracza 2000 m2 .......... 8
00,- zł
- za każdą następną nową działkę .......... 3
00,- zł
3.4 Opcja-> Cena wykonania stabilizacji punktu granicznego zatwierdzonego decyzją o podziale:
- za pierwszy stabilizowany punkt graniczny .......... 600,- zł
- za każdy następny stabilizowany punkt graniczny .......... 200,- zł

* GEODEZYJNE WYTYCZENIE BUDYNKU *

4.1 Cena wytyczenia budynku wraz z ławami:
- za 4 pierwsze punkty .......... 500,- zł
- za każdy następny punkt .......... 1
00,- zł
4.2 Opcja-> Cena założenia reperu roboczego:
- za pierwszy punkt wysokościowy .......... 100,- zł
- za każdy następny punkt wysokościowy .......... 40,- zł

Masz pytania? ... nie zastanawiaj się dłużej nad odpowiedziami,
tylko
skontaktuj się z nami i rozwiej wszelkie wątpliwości.
A może wiesz już ile będziesz musiał zapłacić za usługę geodezyjną i chętnie skorzystałbyś
z jakiejś promocji? ... proszę bardzo ... zajrzyj
tutaj i wybierz rabat dla siebie ...
i przestań martwić się rzeczami, które mogą wykonać za Ciebie profesjonaliści z firmy "SŁATREX".
Powierz nam załatwienie wszelkich geodezyjnych spraw
a zaoszczędzony czas wykorzystaj na przyjemniejsze dla Ciebie rzeczy.

*** Zapraszamy ***


Informacje dodatkowe:
- wykonanie każdej usługi potwierdzone jest spisanym zleceniem i wystawionym rachunkiem za usługę (gwarancja potwierdzona pisemnie);
- ww. ceny zawierają koszty tzw. obce (urząd, instytucje branżowe itp.) jakie musi ponieść firma "SŁATREX" w celu prawidłowego wykonania opisanych usług;
- materiały końcowe, które standardowo otrzymuje zamawiający w wyniku wykonania wszystkich prac opisanych jw.:
dot. punktu 1.1:
- 5 map o treści (S+U+E) w skali 1:500 z naniesionymi budynkami i przyłączami podlegającymi pomiarowi powykonawczemu;
- po 2 egzemplarze karty dla każdej zinwentaryzowanej studzienki kanalizacyjnej;
dot. punktu 1.2:
- 3 mapy o treści (S+U+E) w skali 1:500 z naniesionymi przyłączami podlegającymi pomiarowi powykonawczemu;
- po 3 egzemplarze karty dla każdej zinwentaryzowanej studzienki kanalizacyjnej;
dot. punktu 2:
- 5 map o treści (S+U+W+E) w skali 1:500 z klauzulą "niniejsza mapa może służyć do celów projektowych". Oczywiście istnieje możliwość zamówienia większej ilości map.
- płyta CD zawierająca mapę do celów projektowych w wersji cyfrowej;
- po 2 egzemplarze karty dla każdej zinwentaryzowanej studzienki kanalizacyjnej;
dot. punktu 3.1:
- 4 egzemplarze wstępnego projektu podziału (mapa + projektowany wykaz zmian gruntowych);
- kopia wypisu z księgi wieczystej dla działki podlegającej podziałowi;
- przygotowany wniosek do urzędu o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału;
dot. punktu 3.2:
- wznowienie granic nieruchomości jest pracą, w wyniku której na gruncie otrzymujemy zastabilizowane trwałym materiałem (kamienie graniczne, trzpienie metalowe itp.) punkty graniczne działki. Wykonane prace geodezyjne potwierdzone są spisaniem (z udziałem zainteresowanych stron) protokołu granicznego a sporządzona dokumentacja techniczna przekazywana jest do włączenia do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
dot. punktu 3.3:
- 4 egzemplarze ostatecznego projektu podziału (mapa + projektowany wykaz zmian gruntowych);
- kopia protokołu z czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi;
- przygotowany wniosek do urzędu o wydanie decyzji zatwierdzającej podział;
dot. punktu 3.4:
- stabilizacja punktów granicznych zatwierdzonych decyzją o podziale jest pracą, w wyniku której na gruncie otrzymujemy zastabilizowane trwałym materiałem (kamienie graniczne, trzpienie metalowe itp.) punkty graniczne działki. Wykonane prace geodezyjne potwierdzone są spisaniem (z udziałem zainteresowanych stron) protokołu granicznego a sporządzona dokumentacja techniczna przekazywana jest do włączenia do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
dot. punktu 4.1:
- wytyczenie budynku jest pracą, w wyniku której otrzymujemy:
   - zamarkowane palami geodezyjnymi punkty obrazujące jego kształt;
   - ławy budowlane założone poza zasięgiem wykopu, na których zaznaczono kierunki ścian lub osi wytyczanego budynku;
dot. punktu 4.2:
- założony na terenie budowy lecz poza zasięgiem prac budowlanych reper roboczy o znanej wysokości;

Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
Są jedynie zaproszeniem osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej,
do zawarcia umowy.

 

Tagi: Cennik usług geodezyjnych zawiera ceny usług geodezyjnych i koszt usługi geodezyjnej, dzięki któremu wiadomo ile kosztuje geodeta i ile kosztują usługi geodezyjne geodety oraz jaka jest taryfa i cena geodety za usługę geodezyjną. Także wiecie ile będę musiał zapłacić geodecie za zlecenie oraz ile zapłacę geodecie za usługi geodety i ile bierze lub weźmie geodeta pobierając opłatę za czynności geodezyjne.O firmie   |   Aktualności   |   Oferta   |   Referencje i zrealizowane zamówienia   |   Kontakt   |   Formularz zapytania   |   Linki
Copyright by Przedsiębiorstwo Handlowo-Us
Wszystkie prawa zastrzeżone

ługowe "SŁATREX" Beata Byczewska created by silnet.pl